Likvidnosni rizik

 

 • Likvidnost je sposobnost organizacija da financiraju povećanje sredstava i ispunjuju dospjele obaveze. Temeljna uloga banaka u transformaciji ročnosti kratkoročnih depozita u dugoročne kredite automatski izlaže banke likvidnosnom riziku. Mogli bismo čak reći da skoro svaka financijska transakcija ima utjecaj na likvidnost. Tržišna previranja, koja su se počela događati sredinom 2007. godine, ponovo su istaknula važnost likvidnosti za funkcioniranje financijskih tržišta i bankarskog sektora. Prije financijske krize bili smo svjedoci aktivnom trgovanju na financijskim tržištima, financiranje je bilo dostupno po niskim kamatnim stopama. Financijskom krizom došlo je do prekretnice, likvidnost je praktično isparila.

Cilj radionice

Na radionici želimo učesnike upoznati s okvirom kojeg koriste banke i poduzeća za prepoznavanje, mjerenje i izvještavanje o likvidnosnom riziku. Na radionici će biti predstavljene različite vrste likvidnosnog rizika, diskutovat će se o potrebama i mogućnostima financiranja, prikazani će biti načini mjerenja likvidnosnog rizika i novi likvidnosni standardi koje uvodi Basel III.

Radionica je namijenjena

 • rizničarima u bankama i poduzećima koji su svakodnevno suočeni s likvidnosnim rizikom u svom poslovanju ili korišćenju različitih strategija financiranja,
 • zaposlenicima na području trgovanja financijskim instrumentima i investicijskog bankarstva,
 • stručnjacima na području upravljanja rizicima,
 • povjerenicima poduzeća i komercijalistima kako bi bolje savjetovali svoje stranke oko likvidnosti poduzeća,
 • zaposlenicima u računovodstvu i reviziji,
 • ostalim zaposlenicima u bankama koji su zainteresirani za teme s područja likvidnosti banaka, poduzeća odnosno likvidnosti financijskog sustava općenito.

Način rada

Radionica je sastavljena iz teorije upravljanja likvidnosnog rizika, diskusija, kratkih primjera i vježbi. Također je pogodna za one koji se svakodnevno bave likvidnosnim rizikom i koji bi željeli dopuniti svoje znanje s novostima koje donose novi propisi na tom području, kao i novi načini upravljanja likvidnosti koji su posledica novih financijskih instrumenata i veće međusobne povezanosti između tržišta, učesnika i instrumenata.

Učesnici će nakon radionice bolje razumjeti likvidnosni rizik, kao i načine i ograničenja koja su potrebna za učinkovito upravljanje njime.

 • Sadržaj radionice

  • Definicija likvidnosnog rizika
  • Likvidnosni rizik financiranja
  • Uloge i odgovornosti u razvoju strategija i politike upravljanja likvidnosnog rizika
  • Centralizacija u odnosu na decentralizaciju upravljanja likvidnosti
  • Predviđanje, mjerenje i praćenje potreba za financiranjem
  • Procjena mogućnosti financiranja
  • Mjerenje i praćenje likvidnosti sredstava
  • Kriteriji likvidnosnog rizika i likvidnosni limiti
  • Principi dobrog upravljanja i nadzora likvidnosnog rizika
  • Obaveza ispunjivanja novih likvidnosnih standarda