Devizni i kamatni rizik u poduzećima

 

 • Upravljanje deviznim i kamatnim rizikom potrebno je rješavati u odnosu na cjelokupnu bilancu poduzeća, buduće novčane tokove i u odnosu na njegovo financijsko stanje. Upravljanje mora obuhvatati cjelokupni dug poduzeća, denominaciju i dospijeće pojedinih kredita, kako s fiksnom, tako i s promjenljivom kamatnom stopom, očekivanja o budućim kamatnim stopama, a važnu ulogu ima i likvidnost sredstava.

Cilj radionice

Na radionici će biti predstavljeni načini za identifikaciju i mjerenje kamatnog i deviznog rizika u poduzećima te što je smisao upravljanja bilancom preduzeća. U drugom dijelu radionice će biti predstavljeni instrumenti koji omogućavaju zaštitu od ovih rizika, detaljnije će biti prikazane i razlike među njima, kao i prednosti pojedinih instrumenata. Na kraju radionice će biti predstavljeni dodatni praktični primjeri zaštite.

Radionica je namijenjena

 • financijskim direktorima u poduzećima,
 • rizničarima u poduzećima,
 • stručnim radnicima s područja upravljanja rizicima,
 • zaposlenicima u računovodstvu i reviziji koji žele produbiti svoja znanja o financijskim instrumenitima,
 • povjerenicima poduzeća u bankama.

Način rada

Radionica se sastoji iz teorije upravljanja rizicima, diskusija, kratkih primjera i vježbi. Prikladna je i za one koji se deviznim i kamatnim rizikom bave svakodnevno te bi željeli dopuniti svoje znanje dodatnim primjerima iz prakse. Na kraju radionice će učesnici biti sposobni ocjenjivati rizike, kao i izvoditi potrebna ograničenja i kontrole. Nakon seminara će bolje razumjeti postupke i ograničenja, potrebna za efikasno upravljanje rizicima.

 • Vsebina delavnice

  • Uvod u rizike
  • Identifikacija i mjerenje kamatnog i deviznog rizika u poduzećima
  • Upravljanje bilancom poduzeća
  • Oblikovanje politike upravljanja deviznim i kamatnim rizikom
  • Proces upravljanja rizicima
  • Instrumenti za zaštitu deviznog rizika:
   • terminski poslovi
   • valutne opcije
  • Instrumenti za osiguranje kamatnog rizika:
   • zamjene kamatnih stopa (IRS)
   • kamatne opcije
  • Prednosti i nedostaci pojedinih instrumenata
  • Prikaz dodatnih praktičnih primjera zaštite