Tržišni rizici

 

 • Tržišni rizici su jedan od najproučavanijih, a istovremeno i najvažnijih elemenata financijskih rizika. Banke i poduzeća preuzimaju sve više tržišnih rizika kako bi se poboljšala njihova učinkovitost. Još od početka financijske krize, organizacije su bile sve više usmjerene na upravljanje tim rizicima. Njihovim rukovanjem i zaštiti posvjećuju sve više vremena i sredstava.

Cilj radionice

Na radionici želimo učesnike upoznati s okvirom koji se može koristiti od strane financijskih institucija, institucionalnih investitora i poduzeća za identifikaciju, mjerenje i izvještavanje o tržišnim rizicima. Prezentiran će biti detaljan pregled upravljanja tržišnim rizicima, uključujući mjerenje rizika, sustav limita, politike i ključne kontrole. Nakon diskusije o određenim tržišnim rizicima, detaljnije će biti prezentirani instrumenti i metode koje se koriste za upravljanje pojedinim rizicima.

Radionica je namijenjena

 • stručnjacima s područja upravljanja rizicima,
 • rizničarima u bankama i poduzećima koji se svakodnevno suočavaju s tržišnim rizicima u svojem poslovanju ili tokom uporabe različitih strategija financiranja,
 • povjerenicima poduzeća i komercijalistima koji nude različite bankarske proizvode i moraju u svom radu savjetovati poduzećima o tržišnim rizicima i korišćenju najprikladnijih rješenja za njihovo upravljanje,
 • trgovcima financijskim instrumentima,
 • burznim posrednicima,
 • fond menadžerima,
 • zaposlenicima u računovodstvu i reviziji,
 • osoblju u praćenju trgovanja,
 • osoblju regulatornog izvještavanja,
 • ostalim zaposlenicima u bankama koji su zainteresirani za metode upravljanja tržišnim rizicima.

Način rada

Radionica se sastoji od teorije upravljanja tržišnim rizicima, diskusija, kratkih primjera i vježbi. Također je pogodna za sve one koji se bave tržišnim rizicima svakodnevno i koji bi željeli dopuniti svoje znanje s dodatnim primjerima iz prakse. Na kraju radionice učesnici će biti osposobljeni za razmatranje i ocjenjivanje različitih tržišnih rizika, kao i izvoditi potrebna ograničenja i kontrole. Učesnici će nakon seminara bolje razumjeti različite vrste tržišnih rizika koje su prisutne na financijskim tržištima, kao i postupke i ograničenja koja su potrebna za učinkovito upravljanje njima.

 • Sadržaj radionice

  • Uvod u tržišne rizike
  • Kategorije tržišnog rizika
   • tečajni rizik
   • rizik kamatnih stopa
   • rizik cijene dionica
   • robni rizik
  • Volatilnost
  • Utjecaj diversifikacije na portfelj
  • Rizik i tolerancija prema riziku
  • Kontroliranje rizika u valutnom trgovanju
  • Kontroliranje rizika na tržištu novca
  • Kontroliranje rizika u poslovanju s obveznicama
  • Kontroliranje rizika u poslovanju s dionicama
  • Kontroliranje rizika u poslovanju s izvedenim financijskim instrumentima
  • Limiti i proces kontrola
  • Kultura i struktura organizacije
  • Uvod u koncept rizične vrijednosti (Value at Risk - VaR)