Upravljanje financijskim rizicima

 

 • Globalna financijska kriza je u posljednjih pet godina otvorila nova pitanja, kako bi bolje identificirali, a naročito upravljali rizicima. Tako upravljanje sve kompleksnijim rizicima postaje nužno, kako za investitore, tako i za financijske profesionalce.

Cilj radionice

Cilj radionice je upoznati učesnike s financijskim rizicima. Prikazane će biti prakse upravljanja rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima. Detaljnije ćemo razgovarati o raznim oblicima pojedinih kategorija rizika i prikazati ih pomoću realnih primjera iz svakodnevnog života. Predstavljeni će biti i instrumenti i metode koji se koriste za upravljanje tim rizicima.

Radionica je namijenjena

 • stručnjacima s područja upravljanja rizicima,
 • rizničarima,
 • trgovcima financijskim instrumentima, burznim posrednicima, fond menadžerima,
 • komercijalistima,
 • osoblju regulatornog izvještavanja,
 • zaposlenicima u računovodstvu i reviziji,
 • ostalim zaposlenicima u bankama koji žele dobiti nove informacije i znanja iz širokog područja financijskih rizika i regulative.

Način rada

Radionica se sastoji od teorije upravljanja rizicima, diskusija, kratkih primjera i vježbi.

Radionica je namijenjena učesnicima koji se u svom poslu susreću s financijskim rizicima. Pogodna je i za sve one koji se više bave rizicima u svakodnevnom radu te žele svoje znanje dopuniti s dodatnim primjerima iz prakse. Predstavljeni će biti i primjeri dobrog i lošeg upravljanja rizicima te uobičajene i najčešće upotrebljavane tehnike upravljanja pojedinim rizicima.

Učesnici će nakon seminara bolje razumjeti različite vrste rizika koje su prisutne u bankarstvu i financijama, kao i postupke i ograničenja koja su potrebna za učinkovito upravljanje njima.

 • Sadržaj radionice

  • Uvod u rizike
  • Što je rizik?
  • Različite vrste financijskih rizika
  • Proces upravljanja rizicima
  • Basel I, Basel II, Basel III
  • Kreditni rizik i tehnike smanjenja tog rizika
  • Operativni rizik
  • Rizik poravnanja
  • Tržišni rizici
   • kategorije tržišnog rizika, limiti i proces kontrola
   • praktični primjeri upravljanja tečajnog rizika i rizika promjene kamatne stope
  • Likvidnosni rizik
   • tržišni likvidnosni rizik
   • likvidnosni rizik financiranja
   • novi likvidnosni standardi (LCR, NSFR)