Upravljanje investicijama i bihevioralne financije

 

 • Prema suvremenoj portfeljski teoriji je cilj izbora portfelja taj, da gradimo takav portfelj koji će maksimirati očekivane prinose sukladno s individualno prihvatljivim razinama rizika. Kod izbora portfelja nam pomažu i tehnike modeliranja, s kojima kvantitativno definiramo »očekivane prinose portfelja« i također »prihvatljive razine rizika« te na taj način izaberemo optimalan portfelj. Investicijska uvjerenja uključuju sve ono što znamo ili mislimo da znamo o tome kako pojedine investicije stvaraju prinose. Zato se tijekom donošenja odluka o investicijama moramo osloniti i na uvjerenja. Ona se iskazuju u praktički svakoj investicijskoj odluci, međutim vrlo rijetko su eksplicitno izražena.

Cilj radionice

Na radionici želimo upoznati učesnike s različitim odlukama u vezi s raspoređenjem i upravljanjem investicijama, te s razumijevanjem očekivanih prinosa i rizika. Kompleksna priroda financijskih tržišta zahtijeva od financijskih profesionalaca da crpe s područja statistike i ekonometrije kako bi na taj način opisali kretanje cijena instrumenata i prinosa te dobili razuman osjećaj za rizik. Postoje također i investicijske strategije koje koriste teorije i koncepte koji proizlaze iz područja psihologije. To je područje bihevioralnih financija (Behavioral finance).

Radionica je namijenjena

 • trgovcima dionicama,
 • burznim posrednicima,
 • trgovcima financijskim instrumentima,
 • fond menadžerima,
 • stručnjacima s područja upravljanja rizicima i računovodstva,
 • rizničarima,
 • bankarskim komercijalistima.

Način rada

Radionica je sastavljena iz teorije upravljanja investicijama i bihevioralnim financijama, diskusija, kratkih primjera i vježbi. Pogodna je i za one koji se upravljanjem investicijama bave svakodnevno pa bi željeli svoje znanje dopuniti s dodatnim analitičkim sredstvima, kao i s novim načinima razumijevanja investicija, kao što je recimo područje bihevioralnih financija. Ovo područje je još uvijek relativno mlado i ne tako šire poznato investicijskoj javnosti. Učesnici će nakon radionice bolje razumjeti različite aspekte, koji treba da se uzimaju u obzir prilikom investiranja, i postupke za određivanje očekivanih prinosa i rizika pojedine investicije.

 • Sadržaj radionice

  • Izbor portfelja
   • mjerenje očekivanog prinosa portfelja
   • mjerenje rizika portfelja
   • diversifikacija portfelja
  • Modeli za vrednovanje sredstava
   • CAPM
   • APTM
  • Kvantitativni pristup kod upravljanja investicijama
  • Investicijska uvjerenja
  • Što su bihevioralne financije?
  • Psihologija rizika
  • Dugoročne investicijske strategije
  • Izvođenje investicijskih strategija — umjetnost i znanost o investiranju