UNAPRIJEDITE SVOJ POSAO

 

Seminari su namijenjeni zaposlenicima u financijskom sektoru i financijskim stručnjacima u poduzećima. Pojedinačne teme su podijeljene na više stupnjeva.

 

 

Svi naši objavljeni programi dostupni su u obliku internih obrazovanja za zaokružene grupe, na vaš zahtjev možemo pripremiti i prilagođene programe.

 

 

Praktična iskustva na financijskim tržištima, obogaćena iskustvima iz područja obrazovanja, daju nam prednost kod efikasnog savjetovanja.

 

Ukažite nam povjerenje i poboljšaćemo Vašu efikasnost

Poduzeće Omega Finance osnovano s namjerom da financijsko znanje različitih stručnjaka približimo korisnicima na što praktičniji način.

 

S dobrim, a naročito praktičnim poznavanjem financijskih instrumenata i financijskih tržišta pokušat ćemo vam pomoći kod konkretnih, svakodnevnih financijskih pitanja.

 

U našim obrazovnim programima sudjelovali su predstavnici sljedećih institucija:

 

                     HRVATSKA

Erste d.o.o.

Erste & Steiermärkische bank d.d.

HANFA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

OTP Invest d.o.o.

PBZ Croatia Osiguranje d.d.

Primorska banka d.d. Rijeka

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.

 

                     SLOVENIJA

 

Abanka Vipa d.d.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za zavarovalni nadzor

Banka Celje d.d.

Banka Koper d.d.

Banka Sparkasse d.d.

Društvo ACI Forex Slovenia

Factor banka d.d.

HSE d.o.o.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

IBM Slovenija, d.o.o.

KBM Infond, Družba za upravljanje, d.o.o.

Nova KBM d.d.

Nova Ljubljanska banka d.d.

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d.

Sberbank banka d.d.

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

UniCredit banka Slovenija d.d.

Talum d.d.

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Združenje bank Slovenije - GIZ

 

                     SRBIJA

 

Banca Intesa ad Beograd

Banka Poštanska štedionica ad Beograd

Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad

Ernst & Young d.o.o. Beograd

Erste Bank ad Novi Sad

Eurobank ad Beograd

Komercijalna banka ad Beograd

Megatrend univerzitet

Narodna banka Srbije

NLB banka ad Beograd

ProCredit Bank ad Beograd

Udruženje banaka Srbije

Unicredit Bank Srbija ad Beograd

Vojvođanska banka ad Novi Sad

 

                     MAKEDONIJA

ACI Macedonia

Alpha Bank AD Skopje

Asseco SEE Dooel Skopje

Eurostandard Banka AD Skopje

Halkbank AD Skopje

Johnson Matthey Macedonia

Kapital Banka AD Skopje

KB Prvo Penzisko Društvo AD Skopje

Komercijalna Banka AD Skopje

Narodna Banka na Republika Makedonija

NLB Nov Penziski Fond AD Skopje

NLB Tutunska banka AD Skopje

Ohridska banka AD Skopje

ProCredit Bank AD Skopje

Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje

Stopanska Banka AD Bitola

Stopanska Banka AD Skopje

TTK Banka AD Skopje

UNI Banka AD Skopje

 

                     BOSNA I HERCEGOVINA

Sberbank a.d. Banja Luka

 

 

Budite bolje informirani o financijskim novostima i sljedećim seminarima. Pridružite nam se na Facebooku i pratite nas na Twitteru.

 

 

Budući seminari i ostale novosti

 

Infografike, članci i katalog svih obrazovnih programa