logo

Kaj so izvedeni finančni instrumenti?

Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti, katerih vrednost je izvedena iz osnovnega instrumenta.

Izvedeni finančni instrumenti se pogosto uporabljajo za zavarovanje pred finančnimi tveganji

Cene izvedenih finančnih instrumentov so neposredno ali posredno odvisne od cen različnih osnovnih instrumentov. Zato jih lahko s pridom uporabimo za zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz neželene spremembe vrednosti osnovnih instrumentov.
Tuje valute

Valutni izvedeni finančni instrumenti omogočajo prenost tveganj na valutnih trgih.

Obrestne mere

Obrestne izvedene finančne instrumente pogosto uporabljajo banke, saj imajo velike obrestne izpostavljenosti.

Vrednostni papirji

Tržna tveganja na kapitalskih trgih so pogosto izjemno velika. Tržni udeleženci potrebujejo instrumente zaščite.

Drugi instrumenti

Blago, surovine in energenti imajo visoko volatilnost, zato so izvedeni instrumenti učinkovito orodje za zmanjševanje tveganj.

Kdo uporablja izvedene finančne instrumente?

 • Zaščitniki

  Zaščitniki s pomočjo različnih strategij zmanjšujejo svojo izpostavljenost tveganjem. Izvedeni finančni instrumenti so zgolj orodje, ki jim ta prenos tveganj omogočajo.

 • Špekulantje

  Po drugi strani pa se lahko izvedeni finančni instrumenti uporabljajo tudi za prevzemanje tveganj. Špekulantje, zaverovani v svoje naložbene strategije, investirajo v tveganje z namenom ustvarjanja dobička.

 • Arbitražni trgovci

  Arbitražni trgovci izkoriščajo neusklajenosti cen na trgih in brez prevzemanja tveganj ustvarjajo arbitražne dobičke. Na trgih izvedenih finančnih instrumentov je to toliko lažje, saj so transakcijski stroški in zahtevana kritja za posamezne transakcije nizki.

Najpogosteje uporabljeni izvedeni finančni instrumenti

Terminski posli

So zavezujoči dogovori med dvema strankama o nakupu ali prodaji določenega instrumenta po danes določenem tečaju in s poravnavo posla na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Terminske pogodbe

So standardizirane pogodbe o nakupu oziroma prodaji standardne količine in kakovosti natančno opisanega instrumenta po terminskem tečaju z dospetjem na standardiziran dan v prihodnosti.

Zamenjave

So zavezujoči dogovori med dvema strankama, s katerim ena pogodbena stranka zamenja določen instrument ali plačila po instrumentu z drugo stranko. Klasičen primer je zamenjava obrestnih mer.

Opcije

So pravice o nakupu ali prodaji določenega instrumenta po vnaprej dogovorjeni izvršilni ceni na določen dan dospetja oziroma na kadarkoli dan pred dnem dospetja. Kupec opcije plača premijo prodajalcu.

Izvedeni finančni instrumenti v praksi

Pridružite se nam na katerem izmed naših naslednjih seminarjev - Izvedeni finančni instrumenti v praksi, Kompleksnejši izvedeni finančni instrumenti ali Finančni instrumenti in tveganja - in podrobneje vas bomo seznanili, kako posamezni izvedeni finančni instrumenti dejansko delujejo tudi v praksi. Vsi seminarji vključujejo številne praktične primere zavarovanja, pogledali si bomo tudi aktualne cene s finančnih trgov. Na ta način boste bolje obveščeni o novostih, hkrati pa tudi oboroženi za nepričakovane dogodke v prihodnosti. Kontaktirajte nas in mogoče vam lahko hitro pomagamo pri vaši finančni zagati. V kolikor pa imate v svojih portfeljih tudi obveznice s fiksnim kuponom, ki so zelo občutljive na spremembe obrestnih mer, se nam pridružiten na seminarju Obveznice in ščitenje dolžniških portfeljev, kjer boste izvedeli več o merjenju in upravljanju obrestnega tveganja pri obveznicah. Več o izvedenih instrumentih lahko preberete tudi v članku Izvedeni finančni instrumenti - vrste, definicije in uporaba

Kako začeti?

Čeprav je poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na videz zelo preprosto, pa vam priporočamo, da se pred začetkom trgovanja dobro pripravite in vzpostavite ustrezno infrastrukturo.

Teoretično znanje

Pridobite čimveč teoretičnega znanja z branjem obširne literature s tega finančnega področja.

Praktične izkušnje

Če imate priložnost si oglejte trgovanje v živo in se pozanimajte pri strokovnjakih o njihovih izkušnjah.

Analiza trga

Brez natančne analize posameznih trgov in instrumentov bodo vsi vaši napori zamanj.

Seznanjanje ostalih deležnikov

Poleg trgovcev morajo biti o začetku trgovanja z instrumenti obveščeni tudi ostali deležniki v organizaciji.

Pogodbe z nasprotnimi strankami

Da bi lahko sklenili prvi posel, morate imeti podpisano pogodbo z nasprotno stranko.

Sklepanje poslov

Končno je napočil čas za akcijo. Verjetno še manjka kje kakšna podrobnost, malo je treme, a brez prvega posla je vse predhodno delo zamanj.

Kako vam lahko pomagamo?

Veliko praktičnih izkušenj, ki smo jih pridobili z delom na finančnih trgih in jih obogatili z izkušnjami s področja izobraževanja, nam omogočajo učinkovito in kompetentno svetovanje. Izvedeni finančni instrumenti so naša specialnost. Pokličite nas.

Kontaktirajte nas

Izvedene finančne instrumente uporabljajo številna uspešna podjetja, saj jim omogočajo zavarovanja pred različnimi finančnimi tveganji. Izvedeni finančni instrumenti so podlaga za njihovo varnejše in bolj predvidljivo poslovanje.

Poglobite svoje poznavanje izvedenih finančnih instrumentov

Udeležite se katerega izmed naših naslednjih seminarjev o praktični uporabi izvedenih finančnih instumentov za ščitenje finančnih tveganj.

Najbolj obiskani seminarji

Brošure seminarjev

Poglejte si brošure seminarjev o izvedenih instrumentih in se prepričajte, da boste poslušali teme, ki vas zanimajo.

 • Natančen opis vsebine seminarja
 • Podrobneje o času in lokaciji izvedbe
 • Urnik seminarja
 • Komu je seminar namenjen
Vse brošure
Brošure seminarjev

Prihajajoči seminarji na temo izvedenih finančnih instrumentov

Naročite seminar za svojo skupino udeležencev

V primeru, da vam navedeni datumi javnih seminarjev ne ustrezajo ali da nujno potrebujete navedena znanja in veščine poslovanja, nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za interno izobraževanje po vaši meri. Interno izobraževanje bomo obogatili z dodatnimi primeri iz prakse in jih prilagodili vašim potrebam. Udeleženci izobraževanja bodo lahko tudi bolj aktivno sodelovali z vprašanji in komentarji, ob koncu seminarja pa bomo izvedli še diskusijo predstavljene teme. Celotno tematiko izobraževanja želimo predstaviti čim bolj praktično, da bi jo lahko čim hitreje uporabili v praksi.

Izvedeni finančni instrumenti v infografikah

 

Kratek video

Izvedeni finančni instrumenti

Vse o izvedenih finančnih instrumentih na enem mestu. Pregled glavnih skupin izvedeni instrumentov, logika delovanja posameznih instrumentov, vrednotenje in uporaba v praksi. Pridružite se nam na prihajajočem seminarju.

Prijava na seminar

Imate dodatna vprašanja?

Če imate kakršnakoli vprašanja o izvedenih finančnih instrumentih, ščitenju finančnih tveganj ali finančnih instrumentih ali trgih nasploh, o seminarjih ali posameznih temah seminarjev, ali pa če bi želeli zgolj poklepetati z nami, bomo veseli vašega klica ali sporočila.

Kontaktirajte nas

Nepoznavanje izvedenih finančnih instrumentov lahko škoduje.

logo

Omega Finance je sodobno podjetje, ki se ukvarja s finančnim izobraževanjem in svetovanjem s področja finančnih trgov in finančnih instrumentov, ščitenja portfeljev, upravljanja tveganj in finančne regulative. Poleg javnih seminarjev organizira tudi finančne delavnice za zaključene skupine.