Upravljanje finančnih tveganj

Upravljanje finančnih tveganj

Ljubljana, 27. februar 2018

Pridružite se nam na seminarju o upravljanju finančnih tveganj in gotovo boste izvedeli kaj novega.

Obdobje pred finančno krizo

Bančni sektor je zgradil čezmerne bilančne in zunajbilančne vzvode, kar je povzročilo postopno erozijo kapitala. Nekatere banke so se prvič v praksi srečale z likvidnostnim tveganjem, saj niso imele zadostnih likvidnostnih blažilnikov. Kot posledica teh dejstev je trg izgubil zaupanje v solventnost bank. Najhujše pri tem razvoju dogodkov pa je bilo, da so se slabosti bančnega sektorja prenesle tudi na realno gospodarstvo. Prišlo je do zmanjšanja likvidnosti in kreditne razpoložljivosti bank.

Finančna kriza nas je naučila, da je čim boljše upravljanje tveganj nuja in obveza vsake organizacije

 

Obvladovanje ključnih tveganj v bankah je regulirano z bančnimi predpisi, saj lahko propad ene banke povzroči propad drugih, s tem pa se poruši zaupanje v bančni sistem.

Ključna bančna tveganja so:

 

Proces upravljanja tveganj

Prepoznavanje tveganj je prva, hkrati pa tudi zelo pomembna faza upravljanja tveganj. Če namreč tveganja niso realno prepoznana in ustrezno ocenjena (rangirana) pride v postopku upravljanja tveganj do izgube časa, energije in denarja, ki jih organizacija porabi z manj pomembnimi tveganji.

Tudi pretirano upravljanje tveganj, ko se drugo delo odloži, dokler ni postavljen “popoln” sistem upravljanja tveganj, verjetno ni najboljši in praktičen način upravljanja tveganj.

Na seminarju Upravljanje finančnih tveganj bomo podrobneje obravnavali vseh sedem faz procesa:

 • identifikacija tveganja
 • ocena tveganja
 • načrt za obvladovanje tveganja
 • strategije upravljanja tveganja
 • implementacija načrta
 • pregled in ocena načrta
 • omejitve.

Basel

  Zgodovina Baselskih standardov

  Baselski odbor za bančni nadzor (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) je s prvim baselskim sporazumom iz leta 1988 (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards) postavil mejnik v finančnih sporazumih za urejanje mednarodno aktivnih bank. Prvič je bila postavljena najnižja raven kapitala, ki ga morajo imeti mednarodne banke za pokrivanje finančnih tveganj. Kasneje sta bila objavljena še dva sporazuma: Basel II leta 2004 in Basel III leta 2010.
  Kapitalske zahteve, natančneje definirane z navedenimi standardi so na začetku pokrivale samo kreditno tveganje, nato tržno, Basel II je reguliral operativno tveganje in šele z zadnjim standardom so natančneje opredeljene zahteve za zmanjšanje likvidnostnega tveganja.

  Več o zgodovini in razvoju Baselskih sporazumov lahko izveste na seminarju Basel III.

  Seminarji o finančnih tveganjih

  Poglejte si naše seminarje o finančnih tveganjih in se prijavite nanje.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *