Kombinirano učenje

Kombinirano učenje

Kombinirano učenje je kombinacija učenja v učilnici in spletnega e-učenja. Lahko bi celo rekli, da je to kombinacija najboljšega iz klasičnega in e-učenja. Kombinirano učenje je tudi način poučevanja, pri katerem se kombinirajo različni učni slogi in pri katerem se uporabljajo tudi različni učni pripomočki. Na eni strani pomeni to vključevanje najrazličnejših dejavnosti, nalog in testov, po drugi strani pa tudi vključevanje sodelovanja med izvajalcem in slušatelji izobraževanja. Slednje je mogoče tako v obliki klasičnih seminarjev v učilnici kot e-seminarjev, ki jih omogoča sodobna telekomunikacijska tehnologija.

Kaj sploh je kombinirano učenje?

Ali ste od izvajalca seminarja že slišali stavek “Nisem imel dovolj časa, da bi na seminarju povedal vse, kar je bilo potrebno!” To je pritožba številnih predavateljev, ki so omejeni s časom in urniki. In ravno v tem primeru je kombinirano učenje odlična rešitev. Le telekomunikacijsko tehnologijo moramo uporabiti bolj učinkovito.

Pri kombiniranem učenju (Blended Learning) gre za kombinacijo tradicionalnega učenja in e-učenja, pri čemer e-učenje ne nadomešča tradicionalnega izobraževanja. Kombinirano učenje ponuja udeležencem izobraževanja priložnost, da sledijo lastnemu tempu učenja, poleg tega pa so še vedno v interakciji z izvajalcem izobraževanja. Del, ki se nanaša na e-učenje je lahko v obliki e-seminarjev, mikro seminarjev, spletnih priročnikov, kvizov in e-preizkusov znanja. e-učenje lahko zajema tudi avdio in video posnetke ter različna e-gradiva. Do teh vsebin lahko udeleženci izobraževanja dostopajo od koderkoli, le da imajo na voljo povezavo s spletom.

Tehnološki napredek in nenehne spremembe v družbi zahtevajo od ljudi vedno večjo prilagodljivost in izpopolnjevanje ter posodabljanje znanja in spretnosti tudi po končanem formalnem izobraževanju.

Najbolj pogost primer kombiniranega učenja je, ko se klasično izobraževanje v učilnici dopolni z e-učenjem na daljavo. Izvajalec izobraževanja začne z uvodnim seminarjem v učilnici, potem pa prek spleta posreduje e-gradivo in dodatne e-vsebine drugim udeležencem. V primeru kompleksnejših tem pa je bolj primeren ravno obratni proces. Na začetku so podane osnove v obliki samostojnega e-učenja, ki se v nadaljevanju nadgrajuje z izobraževanjem v živo. Na tem izobraževanju pa lahko udeleženci dodatno razpravljajo na osnovi že pridobljenega znanja, lahko pa tudi testirajo razumevanje osvojenega znanja.

Učinkovito in vseživljenjsko učenje sta ključ za bolj konkurenčno, na znanju temelječo družbo.

Prednosti, ki jih prinaša kombinirano učenje

Zaradi kombiniranega učenja doživlja celotno področje izobraževanja veliko in hitro preobrazbo. Če so bili nekoč udeleženci izobraževanja omejeni na usposabljanja v učilnici, lahko sedaj kombinirajo to izobraževanje z novimi didaktičnimi pripomočki in načini, ki jih omogočajo sodobne komunikacijske tehnologije. Zaradi kombiniranih učnih rešitev izginjajo tudi toge meje učenja v učilnicah. Zaradi naštetih prednosti bi večina celo mislila, da je kombinirano učenje dražje v primerjavi s klasičnim izobraževanjem. Vendar v praksi ni nujno tako.

Kombinirano učenje lahko zmanjša stroške usposabljanja in ponuja večjo raznolikost.

Nasveti za uspešno kombinirano učenje

Vendar pa uspešno kombinirano učenje le ne nastane tako hitro in enostavno. Da bi lahko uspešno združili klasično in spletno učenje morate ta proces skrbno načrtovati. V nadaljevanju bomo podrobneje obdelali nekaj nasvetov, ki se jih velja držati, da bi bilo kombinirano učenje kar se da uspešno.

1. Opredelitev ciljev

Cilj vašega kombiniranega učenja mora delovati kot načrt. Če učni cilji niso dovolj jasni ali če vsebina ni primerna, izobraževanje ne bo uspešno. Napačne in nedomišljene poteze lahko ogrozijo celoten program. Če pa so učni cilji programa jasni, postane tudi vsebina bolj relevantna in tudi načrtovano kombinirano učenje bo gotovo izpolnilo svoj cilj. Jasno postane tudi, kaj je mogoče od obstoječega klasičnega izobraževanja preoblikovati v e-učenje. Ne izgubljajte časa in truda z nepomembnimi vsebinami ali interaktivnostmi, ki slušateljem ne pomagajo doseči opredeljenega učnega cilja.

2. Določitev vsebine klasičnega in e-učenja

Izjemno pomembna odločitev pri oblikovanju kombiniranega programa učenja je tudi, kateri deli izobraževanja se bodo izvajali na spletu in kaj je treba nujno izvesti v učilnici.

Primer: e-učenje se uporabi za podajanje osnov, ki so pogoj za razumevanje bistvenih informacij, ki jih bodo udeleženci dobili kasneje na tradicionalnem izobraževanju, ko bodo v interakciji z izvajalcem. Izvajalcu bodo lahko postavljali dodatna vprašanja za utrditev snovi. Z vprašanji lahko tudi preverijo, kako so razumeli že osvojeno tematiko. Po izobraževanju v učilnici pa sledijo še mikro učni moduli, ki se lahko uporabijo kot osvežitveni učni treningi.

Mikro izobraževanje
Mikro učenje je primerno za hitro osvežitev znanj.

 

Spodaj navajamo nekaj hitrih kazalcev, s pomočjo katerih se boste lažje odločili, katere module izobraževanja je bolje izvesti v učilnici in katere na spletu.

Klasično učenje v učilnici izberite predvsem za teme, ki:

  • zahtevajo interakcije v živo – usposabljanje vodstvenih delavcev ali prodajnega osebja,
  • obravnavajo teme, ki imajo velik vpliv na poslovanje oziroma predstavljajo visoko tveganje za organizacijo. Izvajalec izobraževanja mora v tem primeru preveriti, kako so bile posredovane informacije sprejete pri udeležencih izobraževanja,
  • zahtevajo praktične vaje ali prakso.

e-učenje pa je primerno za teme, ki:

  • predstavljajo osnovno izobraževanje pred izobraževanjem v učilnici ali
  • omogočajo možnost samoocenjevanja za slušatelje.

Ko imate torej jasen načrt, kaj vključiti v učenje v učilnici in kaj na spletu, ste lahko prepričani, da bodo rezultati vašega izobraževalnega programa mnogo boljši.

3. Prava vprašanja

Postavljanje pravih vprašanj vam bo pomagalo do pravega in varnega načrt za uspešno kombinirano učenje. Naj navedem samo nekaj vprašanj, ki zahtevajo jasne odgovore:

  • Ali ima izvajalec sploh ustrezno infrastrukturo za izvedbo kombiniranega učenja?
  • Kako bo kombinirano učenje pomagalo premagati težave in omejitve, ki ste jih imeli s klasičnim izobraževanjem?
  • Katere vsebine se bodo izvajale v obliki klasičnega in katere v obliki e-učenja?

4. Prilagoditev izobraževanja

Pogosto vprašanje je tudi, kakšen je obseg prilagoditev, ki ga ponuja kombinirano učenje. Ali je sploh mogoče ponuditi specifične informacije, ki so prilagojene za določeno skupino v podjetju? S tem se seveda precej podaljša čas za pripravo izobraževanja, kar pomeni, da se lahko začetek izobraževanja zamakne precej v prihodnost. Seveda pa je takšno kombinirano učenje mnogo bolj koristno in uspešno z vidika slušatelja.

Vseživljenjsko učenje je vsakdanja izkušnja, ki povezuje formalno in neformalno učenje ter posamezniku pomaga razviti nove sposobnosti.

Kombinirano učenje v praksi

Vse več podjetij se odloča za neformalno in izkustveno izobraževanje. Za taka podjetja ponuja kombinirano učenje odličen medij za zagotavljanje dinamičnega in zanimivega usposabljanja, saj omogoča lažjo prilagoditev glede na potrebe slušateljev. Sodobno kombinirano učenje vključuje tudi mikro učenje, ki se lahko uporablja pred, med in po klasičnem izobraževanju v učilnicah.

Mikro učenje

Mikro učenje (Micro Learning) je sistem učenja, ko se znanje posreduje na časovno omejen, zato pa toliko bolj učinkovit način. Praktični primeri mikro učenja so številne mikro lekcije, ki jih najdete v spletni knjižnici svojega podjetja ali zunanjega izvajalca izobraževanj. Podatki in znanja, ki jih zaposleni potrebujejo pri opravljanju svojega dela ali za hitro reševanje pogostih težav so tako stalno dostopni v obliki kratkih video posnetkov, infografik in kvizov in drugih e-vsebin. Koncept mikro učenja je primeren za osvežitev znanj, pa tudi za posodabljanje ter pridobivanje novega znanja.

Povezave na zanimive in poučne članke

Druge uporabne povezave

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *