Obvladovanje finančnih tveganj v podjetjih

Cilj seminarja Obvladovanje finančnih tveganj v podjetjih je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste finančnih tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja posameznih tveganj. Seminar je zasnovan tako, da je na začetku jasno razložena teorija, ki se kasneje podpre z realnimi primeri iz prakse podjetij.

Vsebina seminarja

– Uvod v obvladovanje finančnih tveganj
– Kaj je tveganje?
– Pregled različnih vrst tveganj
– Proces obvladovanja tveganj
– Novi zakonodaja in novi predpisi: Basel III, CRD IV
– Kreditno tveganje
– Tveganje poravnave
– Likvidnostno tveganje
– Operativno tveganje
– Tržno tveganje
– Prikaz primerov dobre in slabe prakse obvladovanja tveganj v podjetjih

Seminar je namenjen:

– finančnikom v podjetjih, ki se pri delu srečujejo z različnimi finančnimi posli in bi se radi naučili novih načinov obvladovanja tveganj,
– zaposlenim na področju financ, ki želijo pridobiti praktičen in celovit pogled na široko področje finančnih tveganj,
– strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji
– zaposlenim v računovodstvu, ki želijo poglobiti svoja teoretična znanja o tveganjih in načinih njihovega zavarovanja,
– vsem drugim zaposlenim, ki želijo osvežiti oziroma poglobiti svoje vedenje o finančnih tveganjih,
– novozaposlenim, ki potrebujejo pri svojem delu tudi znanja o finančnih tveganjih.

Način dela

Izobraževanje je namenjeno udeležencem, ki se s tveganji v podjetjih srečujejo, vendar njihova glavna naloga ni obvladovanje finančnih tveganj. Seminar pa je primeren tudi za tiste udeležence, ki se s tveganji ukvarjajo pri vsakodnevnem delu, pa želijo svoje znanje dopolniti z dodatnimi primeri iz prakse. Predstavljeni bodo primeri slabega in dobrega obvladovanja tveganj v podjetjih ter najpogosteje uporabljene tehnike obvladovanja posameznih tveganj.

Natančnejši opis programa Obvladovanje finančnih tveganj v podjetjih in infografike

Course Brochure
Brošura seminarja

Basel I
Basel I

Basel II
Basel II

Basel III
Basel III

Hitre povezave

VEČ O SEMINARJU

INTERNO IZOBRAŽEVANJE PO VAŠI MERI

AKTUALNI FINANČNI SEMINARJI

NAZAJ NA VSE SEMINARJE ZA PODJETJA

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *