Akcije i strategije zaštite portfolija akcija

 

 • Tržište akcija se često uzima kao primarni pokazatelj ekonomske moći i razvoja pojedine države. Zato se i rast cena akcija obično vezuje za veće poslovne investicije i obrnuto. Trenutno smo svedoci pada cena akcija i velikih kolebanja kursa, a i dugoročnog trenda pada kursa. Zato je upotreba derivativa u zaštiti portfolija skoro nužna.

Cilj radionice

Cilj radionice je da učesnike upozna sa akcijama, primarnim i sekundarnim tržištem akcija, načinom emitovanja akcija, vrednovanjem akcija i ekonomskim ciklusima. U drugom delu će se učesnici upoznati s različitim vrstama derivata na akcije i akcijske indekse, sa njihovim vrednovanjem i praktičnim savetima za njihovu upotrebu u zaštiti portfolija.

Radionica je namenjena

 • trgovcima akcijama
 • berzanskim posrednicima
 • menadžerima portfolija
 • komercijalistima
 • stručnim radnicima u oblasti računovodstva i rizika

Način rada

  Program radionice ne zahteva iskustvo iz oblasti poslovanja sa akcijama, ali je poznavanje teoretskih osnova iz te oblasti poželjno. Radionica je namenjena učesnicima koji još nisu stekli praktično iskustvo u toj oblasti, a isto tako i trgovcima i menadžerima portfolija koji imaju početno znanje iz oblasti zaštite portfolija akcija. Pored teorijskih osnova će se razmatrati i naročito interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova akcija do operativnih aspekata zaštite portfolija.

  Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

 • Sadržaj radionice

  • Finansijska tržišta
  • Tržište kapitala
  • Hartije od vrednosti
  • Šta je akcija
  • Primarno tržište akcija
  • Sekundarno tržište akcija
  • Trgovanje akcijama
  • Potvrda posla, kliring i saldiranje
  • Vrednovanje akcija
  • Ekonomski ciklus i berzanski krah
  • Uvod u trgovanje derivatima
  • Kako započeti trgovanje derivatima
  • Berzanski derivati na akcije i akcijske indekse
   • fjučers ugovor (Futures Contract)
    • opcija (Option)
  • OTC derivati na akcije i akcijske indekse
  • Dužničke hartije od vrednosti čiji prinos zavisi od vlasničkih hartija od vrednosti (Equity-linked debt)