Bazel III donosi bankama promene

 

 • Bazel III je nastao kao odgovor na finansijsku krizu poslednjih godina. Njegovo uvođenje u bankarsku praksu, koje treba da se realizuje u naredne četiri godine, svakako će promeniti razumevanje i merenje rizika. Najvažnije novine u postojećim bankarskim pravilima su povećanje kvaliteta i visine kapitala banaka, kao i novi globalni standardi likvidnosti.

Cilj radionice

Cilj radionice je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama. Radionicu ćemo početi sa istorijom međunarodne bankarske regulative, dakle sa regulativom Bazel I i Bazel II. Sledi Bazel III, u okviru kojeg će se razmatrati načini za povećanje kvaliteta, transparentnosti i visine kapitala. Videćemo kako se uvođenjem kontracikličnog kapitalnog amortizera smanjuje procikličnost. Bazel III uvodi novi globalni standard likvidnosti. Detaljno će biti predstavljen i predložen vremenski okvir za sprovođenje promjena. Na kraju ćemo razgovarati o praktičnim izazovima implementacije novih pravila. Razmotrićemo praktične primere iz bankarske prakse.

Radionica je namenjena

 • stručnim radnicima iz oblasti upravljanja rizicima,
 • osoblju koje izveštava regulatorna tela,
 • rizničarima,
 • zaposlenima u računovodstvu i internoj reviziji,
 • komercijalistima,
 • ostalim zaposlenim koji žele da se upoznaju sa novim standardima upravljanja bankarskim rizicima.

Način rada

  Radionica je namenjena učesnicima koji su već suočeni s' problemom i kompleksnošću novih kapitalnih standarda, kao i onima koji žele da se upoznaju sa novim pravilima jer su svesni njihovog značaja i širokog uticaja na poslovanje banaka.

  Pored interpretacije novih pravila o kapitalu banaka, kapitalnim amortizerima, likvidnosti i pokazateljima likvidnosti koje uvodi Bazel III, biće predstavljeni i primeri iz prakse velikih stranih banaka koje se novim propisima već prilagođavaju.

 

   

 • Sadržaj radionice

  • Pregled
  • Bazel III – revizija Bazela II
  • Kriza i potreba za jačanjem globalnog kapitalnog okvira
  • Viši minimalni kapitalski standardi
  • Definicija kapitala
  • Uvođenje novih kapitalskih bafera
   • zaštitni kapitalski bafer (Capital conservation buffer)
   • kontraciklični kapitalski bafer(Countercyclical buffer)
  • Reforme propisa koji regulišu globalnu likvidnost
  • Uvođenje novih standarda likvidnosti
   • koeficijent pokrića likvidnosti (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
   • koeficijent neto stabilnog finansiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
  • Uvođenje stepena finansijskog leveridža
  • Prelazni rok