Novosti koje donosi CRD IV

 • Novi pravni okvir za bolje i sigurnije poslovanje banaka osnovan je na iskustvu, stečenom u finansijski krizi koja je otkrila ranjivosti u pravilima i nadzoru bankarskog sistema na celokupnom evropskom nivou. Glavni cilj novog, jedinstvenog evropskog pravila je povećanje fleksibilnosti bankarskog sektora EU kako bi bio sposoban bolje apsorbovati ekonomske šokove, a ujedno garantovati da banke i dalje finansiraju ekonomske aktivnosti i rast ekonomije. Namenjen je izvođenju sporazuma Bazel III u EU i važi za sve kreditne institucije te investicijska preduzeća.

Cilj radionice

Cilj radionice je detaljnije pregledati novosti koje donosi paket CRD IV za jačanje propisa bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene novosti na području opredeljenja kapitala, novosti kod kapitalskih zahteva za pojedine rizike, novosti na području likvidnosnog rizika, kao i nove mere za upravljanje rizikom i brojni kapitalski baferi, koji će biti postepeno uvedeni u narednih nekoliko godina.

Radionica je namenjena

 • stručnim radnicima sa područja upravljanja rizicima,
 • osoblju regulativnog izveštavanja,
 • zaposlenim u pravnoj kancelariji i službama za usklađenost poslovanja,
 • zaposlenim u računovodstvu i internoj reviziji,
 • rizničarima,
 • osoblju u praćenju trgovanja,
 • drugim zaposlenim koji žele da se upoznaju sa novim standardima upravljanja bankarskim rizicima u evropskom bankarstvu.

Način rada

  Edukacija je namenjena kako učesnicima koji se već sada susreću sa problematikom upravljanja i izveštavanja različitih bankarskih rizika i kapitalskih zahteva, tako i onim učesnicima koji žele da tek saznaju o novim pravilima jer su svesni njihovog značaja i velikog uticaja na celokupno poslovanje banaka.

  Osim objašnjenja novih pravila o kapitalu i kapitalskim zahtevima, likvidnosti, finansijskog leveridža, kapitalskih bafera i drugih novosti koje donosi CRD IV, prikazani će biti i primeri prilagođavanja na novu regulativu iz prakse.

 • Sadržaj radionice

  • Novosti kod opredeljenja kapitala
  • Novosti kod kapitalskih zahteva za:
   • kreditni rizik
   • operativni rizik
   • tržišni rizik
   • rizik poravnanja
  • Kreditni rizik suprotne stranke
  • Velike izloženosti
  • Novosti na području likvidnosti
  • Finansijski leveridž
  • Raskrića
  • Kapitalski baferi
  • Upravljanje institucijama i politike naknada