Finansijski instrumenti i finansijska tržišta

 

 • Finansijska tržišta imaju ključnu ulogu u finansijskom sistemu tržišne ekonomije. Interakcije između kupaca i prodavaca omogućuju utvrđivanje cena finansijskih instrumenata, nude likvidnost i smanjuju transakcijske troškove. U poslednjih nekoliko godina su se finansijska tržišta, takođe zbog globalne finansijske krize, značajno promenila. Mnogi učesnici na tržištu su nestali, promenio se obim i način poslovanja sa finansijskim instrumentima. Za uspešnije poslovanje na ovim tržištima je bolje ako učesnici dobro razumeju širok spektar finansijskih instrumenata koji su na raspolaganju.

Cilj radionice

Cilj radionice je da na strukturiran i sveobuhvatan način predstavi aktuelan rad glavnih finansijskih tržišta i instrumenata. Počećemo sa opštim pregledom aktuelnih dešavanja na finansijskom tržištu, uključujući dužničku krizu i nove propise, koji su vezani za to područje finansija (Bazel III, MiFID II, EMIR). Zatim ćemo detaljnije upoznati tržište kapitala. Glavni vlasnički i dužnički finansijski instrumenti će biti predstavljeni. Videćemo razloge za promene deviznog kursa i kamatnih stopa i objasnićemo značaj deviznih tržišta u međunarodnoj trgovini. Na kraju ćemo diskutovati o tržištu izvedenih finansijskih instrumenata i osnovnim vrstama izvedenih instrumenata.

Radionica je namenjena

 • rukovodstvu i zaposlenima na području trgovanja finansijskim instrumentima, investicionog bankarstva i administracije finansijskih instrumenata, te praćenja poslova finansijskih tržišta,
 • berzanskim posrednicima i menadžerima fondova,
 • revizorima,
 • komercijalistima,
 • stručnjacima sa područja upravljanja rizicima,
 • IT-tehnolozima, koji se bave razvojem podrške finansijskih instrumenata,
 • početnicima koji trguju finansijskim instrumentima,
 • svima ostalima koji žele da steknu nove informacije i znanja iz široke oblasti finansijskih tržišta.

Način rada

  Radionica je sastavljena iz teorije tržišta i finansijskih instrumenata, diskusija, kratkih primera i vežbi.

  Predhodno znanje sa ovog područja nije neophodno. Radionica je pogodna za sve one koji su svakodnevno uključeni u dešavanja na različitim tržištima finansijskih instrumenata i koji bi želeli da dopune svoje teorijsko znanje odnosno da ga nadograde sa praktičnim primerima iz realnog života. Verovatno će radionica biti interesantna i za one koji žele da utvrde svoje pasivno »učenje iz knjiga« sa aktivnom praksom izračunavanja, tehnika trgovanja i druge tržišne prakse.

  Učesnici će nakon radionice bolje razumeti finansijske instrumente i logiku funkcionisanja finansijskih tržišta, kao i vezu među instrumentima i rizicima.

 • Sadržaj radionice

  • Aktuelna dešavanja iz svetskih finansijskih tržišta
  • Svetska finansijska i evropska dužnička kriza
  • Reforma zakonodavstva i promenljivost finansijske okoline
  • Pregled glavnih vrsta finansijskih instrumenata i glavnih tržišta
  • Vlasnički finansijski instrumenti
   • uloga akcija u finansiranju preduzeća,primarno i sekundarno tržište akcija
  • Dužnički finansijski instrumenti
   • glavne karakteristike dužničkih instrumenata, državne i korporativne obveznice
  • Devizno tržište i tržište novca
   • promptni devizni posao, depoziti, trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi, sertifikati o depozitu
  • Izvedeni finansijski instrumenti i tržišta derivata
   • karakteristike izvedenih instrumenata
   • vrste osnovnih izvedenih, instrumenata i tržišta, primeri upotrebe tih instrumenata