Izdavanje obveznica i repo poslovi

 

 • Obveznice su važan instrument koji koriste vlade, banke, preduzeća i projekti za povećanje sredstava. Izdavanje obveznica omogućava veću diversifikaciju izvora finansiranja i donosi mnoge prednosti za ekonomiju, uključujući diversifikaciju izvora finansiranja i stabilnost finansijskog sektora. Likvidnost na tržištu obveznica je povećana repo poslovima koji trgovcima omogućavaju da finansiraju svoje portfolije i upravljaju njima.

Cilj radionice

Ova radionica će učesnicima pružiti suštinske informacije potrebne za izdavanje obveznica i finansiranje pozicija obveznica. Izdavanje obveznica je danas tehnički veoma zahtevan i komplikovan proces. Pokušaćemo da vam ga predstavimo na jednostavan način. Detaljno ćemo objasniti aktivnosti pre izdavanja, strukturu obveznice, pravnu dokumentaciju, marketing, cenu i izdavanje. Pored toga ćemo u okviru radionice objasniti i učestalo korišćenje repo poslova i njihov vitalan značaj za finansijska tržišta. Praktičan pristup će učesnicima omogućiti uvid u način na koji finansijske institucije pozajmljuju hartije od vrednosti i koriste repo transakcije.

Radionica je namenjena

 • trgovcima hartijama od vrednosti,
 • menadžerima fondova,
 • menadžerima rizika,
 • zaposlenima u oblasti kontrole rizika i interne revizije,
 • menadžerima za odnose s klijentima,
 • rizničarima u bankama i preduzećima,
 • zajmodavcima na tržištu dužnićkih instrumenata,
 • menadžerima projekta,
 • učesnicima na tržištu kapitala,
 • osoblju korporativnih finansija.

Način rada

  Program radionice ne zahteva znanje ili praksu u oblasti izdavanja obveznica. Međutim, iskustvo u toj oblasti je ipak dobrodošlo. Ova radionica je pogodna za one koji bi želeli da steknu uvid u izdavanje obveznica. Pored teoretskih osnova, biće predstavljeni i praktični primeri. Ovaj intenzivni kurs će polaznicima omogućiti da kroz analizu praktičnih primera unaprede svoje razumevanje različitih aspekata izdavanja obveznica i repo poslova.

 

   

 • Sadržaj radionice

  • Analiza pre izdavanja
   • finansijska analiza preduzeća ili banke
  • Analiza tržišta
   • obveznice kao investicija
   • detaljna analiza stanja
   • određivanje cena i premija za rizik
  • Razvoj transakcije i struktura obveznice
   • osnovni elementi
   • vrste obveznica
   • zakonska regulativa
  • Pravna dokumentacija
   • proces dokumentacije
   • potrebni dokumenti
   • skraćeni prospekt
   • prodajni ugovor između emitenta i sindikata banaka
   • ugovor među članovima sindikata
  • Marketing i plasman
   • registracija i berzanska kotacija
   • proces marketinga
  • Cena i emitovanje
   • mandat
   • određivanje cene
   • emitovanje
  • Finansiranje pozicija na tržištu obveznica
  • Repo poslovi (Repurchase agreement - Repo)
   • terminologija
   • vrste repo poslova
   • primeri upotrebe repo poslova
  • Pozajmljivanje hartija od vrednosti (Securities lending)