Izvedeni finansijski instrumenti u praksi

 

 • Uprkos finansijskoj krizi, banke i preduzeća i dalje koriste valutne i kamatne derivate za zaštitu od rizika koji proističe iz njihovog svakodnevnog poslovanja. Međutim, preterana i nepromišljena upotreba tih instrumenata pre krize nas upozorava na to da je neophodno da zaista dobro poznajemo svoje poslovanje i rizike i da tek na osnovu toga treba da odredimo načine za njihovu zaštitu.

Cilj radionice

Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama osnovnih finansijskih derivata, njihovim vrednovanjem i sa praktičnim savetima za njihovo korišćenje u zaštiti i trgovanju.

Kratak video snimak radionice

Radionica je namenjena

 • bankarima koji se bave
  • upravljanjem rizicima
  • bilansom banke ili preduzeća,
 • rizničarima,
 • trgovcima sa valutnim i kamatnim derivatima,
 • trgovcima sa hartijama od vrednosti,
 • komercijalistima koji nude različite bankarske produkte,
 • stručnim radnicima u oblasti računovodstva,
 • revizorima.

Način rada

  Program radionice ne zahteva iskustvo u oblasti izvedenih finansijskih instrumenata, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno. Radionica je namenjena učesnicima koji još nemaju praktična iskustva na tom području, kao i onima koji su već pokušali da koriste te instrumente u praksi. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i naročito interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova instrumenata do različitih operativnih vidika njihove primene. Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

 • Sadržaj radionice

  • Valutni derivati
   • valutni forvard (FX Forward)
   • valutni svop (FX Swap)
   • fjučers ugovor (FX Futures)
   • valutna opcija (FX Option).
  • Kamatni derivati
   • kamatni forvard (Forward/Forward)
   • terminski ugovor o kamatnoj stopi (FRA)
   • kamatni svop (IRS)
   • kamatne opcije (IR Options).
  • Osnove derivata na akcije i akcijske indekse, te obveznice
  • Osnove vrednovanja pojedinih derivata
  • Upotreba derivata za zaštitu i trgovanje