Priprema za MiFID II

 

 • Pojavom finansijske krize pokazale su se slabosti u funkcionisanju i transparentnosti finansijskih tržišta. Događanja na finansijskim tržištima ukazuju na nužnost jačanja okvira za regulaciju tržišta finansijskih instrumenata radi povećanja njihove transparentnosti, bolje zaštite investitora, jačanja poverenja, ograničenja neregulisanih oblasti i obezbeđivanja adekvatnih ovlašćenja za nadzorne organe koja će im omogućiti da obavljaju svoje dužnosti.

Cilj radionice

Cilj radionice je da učesnike upozna sa promenama koje se u narednih nekoliko godina očekuju u oblasti finansijskih tržišta i trgovanja finansijskim instrumentima. U okviru obrazovnog programa će biti predstavljene izmene Direktive o tržištima finansijskih instrumenata (MiFID) koja je na snazi od novembra 2007. i delimično je izmenjena novom direktivom (MiFID II), a delimično dopunjena Uredbom (MiFIR).

Radionica je namenjena

 • menadžerima i zaposlenima u oblasti trgovanja finansijskim instrumentima, investicionog bankarstva i praćenja poslovanja finansijskih tržišta,
 • revizorima,
 • zaposlenima u pravnoj kancelariji,
 • komercijalistima,
 • praktičarima u oblasti rizika i kontrole,
 • svima koji žele da dobiju informacije u vezi sa očekivanim regulatornim promenama na finansijskim tržištima.

Način rada

  Obrazovanje je namenjeno učesnicima koji se već suočavaju sa problemima i dilemama u vezi sa zahtevima MiFID, kao i onima koji žele da se upoznaju sa novim pravilima koje u poslovanje banaka i brokerskih firmi uvodi MiFID II. Pored interpretacije novih propisa, na radionici ćemo razmatrati i promene u poređenju sa postojećim uređenjem MiFID, a uz to ćemo istaći važne novine u regulativi kojima će neke finansijske institucije morati da se prilagode u narednim godinama.

 • Sadržaj radionice

  • Promene definicije investicionih usluga i poslova
  • Poboljšanje korporativnog upravljanja
  • Veća zaštita kod pružanja investicionih usluga neprofesionalnim klijentima
  • Novi zahtevi za mesta trgovanja
  • Novi oblici organizovanog trgovanja
  • Visoko frekventno trgovanje
  • Veća i efikasnija konsolidacija podataka
  • Zahtevi za transparentnost pre i posle trgovanja
  • Efikasne sankcije
  • Uloga Evropske uprave za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA)