Obveznice i strategije za zaštitu dužničkih portfolija

 

 • Tržište obveznica je vrlo veliko i raznoliko. Poslednjih godina su se povećali obim i kompleksnost tog tržišta, a to sa sobom nosi nove mogućnosti i rizike. Pored običnih strategija investiranja, menadžeri portfolija u poslednje vreme sve češće primenjuju i strategije za zaštitu portfolija.

Cilj radionice

Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Radionica je namenjena

 • trgovcima dužničkim hartijama od vrednosti,
 • berzanskim posrednicima,
 • menadžerima portfolija,
 • komercijalistima,
 • stručnim radnicima u oblasti računovodstva i rizika,
 • revizorima.

Način rada

  Program radionice ne zahteva iskustvo iz oblasti poslovanja sa obveznicama, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno. Radionica je namenjena učesnicima koji još nisu stekli praktično iskustvo u toj oblasti, a takođe i trgovcima i menadžerima portfolija koji se obveznicama već bave, ali bi želeli da prošire svoje znanje i upoznaju nove tehnike trgovanja obveznicama i zaštite portfolija. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i posebno interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova obveznica do operativnih aspekata zaštite portfolija.

  Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan)

 

   

 • Sadržaj radionice

  • Uvod u obveznice
  • Šta je obveznica?
  • Ko su emitenti, a ko investitori
  • Karakteristike obveznica
  • Klasifikacija obveznica
  • Emitovanje i izmirenje obveznica
  • Uloga agencija za kreditni rejting
  • Vrednovanje obveznica
  • Prinos obveznice: kuponski i trenutni prinos i prinos do dospeća
  • Vrednovanje obveznice između isplate kupona
  • Izračunavanje dospelih kamata
  • Čista i puna cena obveznica
  • Kriva prinosa i teorije krive
  • Analiza tržišnih rizika za obveznice
   • trajanje (Duration)
   • konveksnost (Convexity)
  • Uvod u derivative na obveznice
  • Zaštita portfolija obveznica od kamatnog rizika:
   • s državnim obveznicama
   • s fjučersima i
   • kamatnim svopovima