Tržišni rizici

 

 • Tržišni rizici su jedan od najviše proučavanih i najvažnijih elemenata finansijskih rizika u finansijskom sistemu. Banke i preduzeća preuzimaju sve veći stepen tržišnih rizika u cilju poboljšanja svoga poslovanja. Međutim, organizacije se od početka krize u većoj meri usmeravaju na upravljanje tržišnim rizicima. Njihovom razmatranju i zaštiti posvećuju sve više vremena i resursa.

Cilj radionice

Učesnike radionice želimo da upoznamo sa okvirom koji mogu da koriste finansijske institucije, institucionalni investitori i preduzeća za identifikaciju i merenje tržišnih rizika, kao i izveštavanje o njima. Radionica pruža detaljan pregled upravljanja tržišnim rizicima, uključujući merenje rizika, sistem limita, politike i bitne kontrole. Nakon razmatranja određenih tržišnih rizika, detaljnije će biti predstavljeni instrumenti i metode koji se koriste za upravljanje pojedinim rizicima. Izlaganje će biti propraćeno brojnim primerima iz prakse.

Radionica je namenjena

 • stručnjacima iz oblasti upravljanja rizicima,
 • rizničarima u bankama i preduzećima koji se svakodnevno suočavaju sa tržišnim rizicima u svom poslovanju ili prilikom korišćenja različitih strategija finansiranja,
 • starateljima preduzeća i komercijalistima koji nude razne bankarske proizvode i moraju u svom radu savetovati kompanije o tržišnim rizicima i korišćenju optimalnih rešenja za njihovo upravljanje,
 • trgovcima sa finansijskim instrumentima,
 • berzanskim posrednicima,
 • menadžerima portfolia,
 • zaposlenima u računovodstvu i reviziji,
 • osoblju u praćenju trgovanja,
 • osoblju regulatornog izveštavanja,
 • ostalim službenicima u banci koji su zainteresovani za metode upravljanja tržišnim rizicima.

Način rada

  Radionica obuhvata teoriju upravljanja tržišnim rizicima, diskusije, kratke primere i vežbe. Pogodna je za one koji se svakodnevno bave tržišnim rizicima i žele da dopune svoje znanje dodatnim primerima iz prakse. Učesnici će na kraju seminara biti osposobljeni za razmatranje i ocenjivanje metoda i sredstava za efikasno upravljanje tržišnim rizicima i sprovođenje neophodnih limita i kontrola. Učesnici će nakon seminara bolje razumeti različite vrste tržišnih rizika koji su prisutni na finansijskim tržištima, kao i precedure i ograničenja koja su neophodna za efikasno upravljanje njima.

 • Sadržaj radionice

  • Uvod u tržišne rizike
  • Kategorije tržišnog rizika
   • devizni rizik
   • rizik promene kamatnih stopa
   • rizik promene cene akcija
   • rizik promene cene robe
  • Volatilnost
  • Uticaj diversifikacije na portfolio
  • Sklonost ka riziku i tolerancija
  • Upravljanje deviznim rizikom
  • Upravljanje rizikom na tržištu novca
  • Upravljanje rizicima kod poslovanja sa obveznicama
  • Upravljanje rizikom kod poslovanja sa akcijama
  • Upravljanje rizicima kod poslovanja sa izvedenim finansijskim instrumentima
  • Limiti i proces kontrola
  • Kultura i struktura organizacije
  • Uvod u koncept vrednosti pod rizikom (Value at Risk - VaR)