Upravljanje finansijskim rizicima

 

 • Globalna finansijska kriza je u poslednjih pet godina otvorila nova pitanja o načinima za uspešniju identifikaciju rizika, a naročito za upravljanje njima. Upravljanje sve kompleksnijim rizicima tako postaje nužno kako za investitore tako i za finansijske profesionalce.

Cilj radionice

Cilj radionice je da učesnike upozna sa finansijskim rizicima. Prikazane će biti prakse upravljanja rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima. Detaljnije ćemo razgovarati o raznim oblicima pojedinih kategorija rizika i prikazati ih pomoću realnih primera iz svakodnevnog života. Predstavljeni će biti i instrumenti i metode koji se koriste za upravljanje tim rizicima.

Radionica je namenjena

 • menadžerima i stručnjacima sa područja upravljanja rizicima,
 • rizničarima,
 • berzanskim posrednicima i portfolio menadžerima,
 • komercijalistima,
 • osoblju regulatornog izveštavanja,
 • zaposlenim u računovodstvu i reviziji,
 • svima ostalima koji žele da steknu nove informacije i znanja iz široke oblasti finansijskih rizika i regulative.

Način rada

  Radionica obuhvata teoriju upravljanja rizicima, diskusije, kratke primere i vežbe. Obrazovni program je namenjen učesnicima koji se u svom poslu susreću sa finansijskim rizicima. Takođe je prikladan za one koji se u svom svakodnevnom radu detaljnije bave rizicima, pa žele svoje znanje da dopune dodatnim primerima iz prakse. Prikazani će biti primeri kako dobrog, tako i lošeg upravljanja rizicima, te uobičajene i najčešće primenjivane tehnike upravljanja pojedinim rizicima.

  Učesnici će nakon seminara bolje razumeti različite vrste rizika koji su prisutni u bankarstvu i finansijama, kao i precedure i ograničenja koja su neophodna za efikasno upravljanje njima.

 • Sadržaj radionice

  • Uvod u rizike
  • Šta je rizik?
  • Različite vrste finansijskih rizika
  • Proces upravljanja rizicima
  • Bazel I, Bazel II, Bazel III
  • Kreditni rizik i tehnike smanjenja tog rizika
  • Operativni rizik
  • Rizik izmirenja
  • Tržišni rizici
   • kategorije tržišnog rizika, limiti i proces kontrola
   • praktični primeri upravljanja deviznim rizikom i rizikom promene kamatne stope
  • Likvidnosni rizik
   • tržišni likvidnosni rizik
   • likvidnosni rizik finansiranja
   • novi likvidnosni standardi (LCR, NSFR)