Osnove upravljanja rizicima

 

 • Globalna finansijska kriza je u poslednjih pet godina otvorila nova pitanja o načinima za uspešniju identifikaciju rizika, a naročito za upravljanje njima. Upravljanje sve kompleksnijim rizicima tako postaje nužno kako za investitore tako i za finansijske profesionalce.

Cilj radionice

Cilj radionice je da učesnike upozna sa rizikom i pojedinim vrstama rizika. Prikazane će biti prakse upravljanja finansijskim rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima. Pričaćemo o sklonosti ka riziku i različitim profilima rizika pojedinih banaka. Detaljnije ćemo razgovarati o raznim oblicima pojedinih kategorija rizika i prikazati ih pomoću realnih primera iz svakodnevnog života.

Radionica je namenjena

 • stručnim radnicima u oblasti upravljanja rizicima,
 • starateljima preduzeća,
 • rizničarima,
 • berzanskim posrednicima,
 • portfolio menadžerima,
 • komercijalistima,
 • zaposlenim u računovodstvu i reviziji, koji žele da prodube svoja teorijska znanja.

Način rada

  Obrazovni program je namenjen učesnicima koji se u svom poslu susreću sa bankarskim rizicima, a pri tom upravljanje rizicima ne spada u njihovo osnovno zaduženje. Takođe je prikladan za one koji se u svom svakodnevnom radu detaljnije bave rizicima, pa žele svoje znanje da dopune dodatnim primerima iz prakse. Prikazani će biti primeri kako dobrog tako i lošeg upravljanja rizicima, te uobičajene i najčešće primenjivane tehnike upravljanja pojedinim rizicima.

 • Sadržaj radionice

  • Uvod u rizike
  • Šta je rizik?
  • Različite vrste rizika
  • Proces upravljanja rizicima
  • Sklonost ka riziku
  • Bazel I, Bazel II i Bazel III
  • Detaljnije o finansijskim rizicima, sa praktičnim primerima:
   • kreditni rizik
   • rizik likvidnosti
   • operativni rizik
   • tržišni rizik