Seminari su namenjeni zaposlenima u finansijskom sektoru, kao i finansijskim stručnjacima u preduzećima. Pojedinačne teme su obično podeljene na više nivoa.

 

 

Svi naši objavljeni programi su dostupni i u obliku interne obuke za grupe sa ograničenim brojem polaznika, na vaš zahtev možemo pripremiti i prilagođene programe.

 

 

Praktično iskustvo, stečeno kroz rad na finansijskim tržištima, obogaćeno iskustvima iz oblasti obrazovanja, daje nam prednost kod efikasnog savetovanja.

 

Ukažite nam poverenje i poboljšaćemo Vašu efikasnost

Preduzeće Omega Finance je osnovano s' namerom da se finansijsko znanje različitih stručnjaka približi korisnicima na što jednostavniji i praktičniji način.

 

Na osnovu dobrog, a naročito praktičnog poznavanja finansijskih instrumenata i finansijskih tržišta, pokušaćemo da Vam pomognemo u pronalaženju odgovora na konkretna, svakodnevna finansijska pitanja.

 

U našim obrazovnim programima su učestvovali predstavnici sledećih institucija:

 

                     SRBIJA

 

Banca Intesa ad Beograd

Banka Poštanska štedionica ad Beograd

Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad

Ernst & Young d.o.o. Beograd

Erste Bank ad Novi Sad

Eurobank ad Beograd

Komercijalna banka ad Beograd

Megatrend univerzitet

Narodna banka Srbije

NLB banka ad Beograd

ProCredit Bank ad Beograd

Udruženje banaka Srbije

Unicredit Bank Srbija ad Beograd

Vojvođanska banka ad Novi Sad

 

                     SLOVENIJA

 

Abanka Vipa d.d.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za zavarovalni nadzor

Banka Celje d.d.

Banka Koper d.d.

Banka Sparkasse d.d.

Društvo ACI Forex Slovenia

Factor banka d.d.

HSE d.o.o.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

IBM Slovenija, d.o.o.

KBM Infond, Družba za upravljanje, d.o.o.

Nova KBM d.d.

Nova Ljubljanska banka d.d.

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d.

Sberbank banka d.d.

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

UniCredit banka Slovenija d.d.

Talum d.d.

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Združenje bank Slovenije - GIZ

 

                     MAKEDONIJA

ACI Macedonia

Alpha Bank AD Skopje

Asseco SEE Dooel Skopje

Eurostandard Banka AD Skopje

Halkbank AD Skopje

Johnson Matthey Macedonia

Kapital Banka AD Skopje

KB Prvo Penzisko Društvo AD Skopje

Komercijalna Banka AD Skopje

Narodna Banka na Republika Makedonija

NLB Nov Penziski Fond AD Skopje

NLB Tutunska banka AD Skopje

Ohridska banka AD Skopje

ProCredit Bank AD Skopje

Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje

Stopanska Banka AD Bitola

Stopanska Banka AD Skopje

TTK Banka AD Skopje

UNI Banka AD Skopje

 

                     HRVATSKA

Erste d.o.o.

Erste & Steiermärkische bank d.d.

HANFA

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

OTP Invest d.o.o.

PBZ Croatia Osiguranje d.d.

Primorska banka d.d. Rijeka

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.

 

                     BOSNA I HERCEGOVINA

Sberbank a.d. Banja Luka

 

 

Budite bolje informisani o finansijskim novostima i sledećim seminarima. Pridružite nam se na Facebooku i pratite nas na Twitteru.

 

 

Budući seminari i ostale novosti

 

Infografike, članci i katalog svih obrazovnih programa