25. FEBRUAR 2020
LJUBLJANA, FOUR POINTS BY SHERATON LJUBLJANA MONS

 
UPRAVLJANJE FINANČNIH TVEGANJ
 
 
 
VEČ O SEMINARJU
 
 
 
CILJ SEMINARJA
 
 

Načini upravljanja finančnih tveganj se hitro spreminjajo. Nastajajo novi instrumenti, ki omogočajo boljšo zaščito pred tveganji, pa tudi tehnike ščitenja postajajo vse bolj kompleksne.

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj. Seminar je zasnovan tako, da je najprej jasno razložena teorija, ki se jo kasneje podpre s praktičnimi primeri upravljanja posameznih tveganj.

 
 
 
 
BROŠURA
 
 
 
 
PRIJAVA NA SEMINAR
 
 
 
PRIHAJAJOČI SEMINARJI O FINANČNIH TVEGANJIH
 
 
 
img
Brošura
Prijava
LIKVIDNOSTNO TVEGANJE
 
10. marec 2020
Ljubljana, Four Points by Sheraton
 
Temeljna vloga bank v preoblikovanju ročnosti kratkoročnih depozitov v dolgoročna posojila sama po sebi izpostavlja banke likvidnostnemu tveganju.
 
 
 
img
Brošura
Prijava
TRŽNA TVEGANJA
 
24. marec 2020
Ljubljana, Four Points by Sheraton
 
Tržna tveganja so ena od najbolj raziskanih, a hkrati tudi zelo pomembnih elementov finančnih tveganj. Banke in tudi podjetja sprejemajo vse več tržnih tveganj z namenom izboljšanja svoje učinkovitosti.
 

Če imate kakršnakoli vprašanja o seminarih ali posameznih temah, nas kontaktirajte po e-pošti: info@omegafinance.si ali mobilnem telefonu: 041/647-502.

 
 
 
 
VSI FINANČNI SEMINARJI
 
 
 
 
AKTUALNI SEMINARJI
 
 
img
Več o izvednih finančnih instrumentih
POTREBUJETE POMOČ IN IDEJE PRI ŠČITENJU VALUTNEGA ALI OBRESTNEGA TVEGANJA?
 
Veliko praktičnih izkušenj, ki smo jih pridobili z delom na finančnih trgih in jih obogatili z izkušnjami s področja izobraževanja, nam omogočajo učinkovito in kompetentno svetovanje o različnih področjih, povezanih z izvedenimi finančnimi instrumenti.
 
 
icon
LINKEDIN
icon
FACEBOOK
icon
PINTEREST
icon
TWITTER