Izdaja obveznic in repo posli

 

 • Obveznice so pomemben finančni instrument, ki ga uporabljajo države, banke, podjetja in projekti za zbiranje sredstev. Izdaja obveznic omogoča večjo raznovrstnost pri financiranju. Prinaša tudi številne koristi za gospodarstvo, vključno z bolj raznolikimi viri financiranja in s stabilnostjo finančnega sektorja. Likvidnost na trgu obveznic se povečuje tudi z repo posli, ki trgovcem omogočajo lažje financiranje in upravljanje svojih portfeljev. V času finančne krize pa so se spremenili tudi načini zavarovanja portfeljev državnih obveznic.

Cilj delavnice

Izdaja obveznic je dandanes zelo tehničen in zapleten postopek. Na delavnici bomo poskušali predstaviti izdajo obveznic na uporabniku bolj prijazen način. Predstavljene bodo potrebne aktivnosti pred začetkom izdaje obveznic, govora bo o strukturi obveznice, potrebni pravni dokumentaciji, predstavljeni pa bodo tudi načini trženja in oblikovanja cene ob njeni izdaji. V drugem delu delavnice bo pojasnjeno, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni na razvitih finančnih trgih. Praktičen pristop bo udeležencem omogočil vpogled v to, kako se finančne institucije hitro in učinkovito zadolžujejo, pa tudi v to, kako lahko upravljavci portfeljev kratkoročno posojajo svoje vrednostne papirje. Na koncu delavnice bodo predstavljeni tudi primeri zavarovanja portfelja državnih obveznic v zaostrenih razmerah dolžniške krize.

Delavnica je namenjena

 • trgovcem z vrednostnimi papirji,
 • borznim posrednikom,
 • upravljavcem skladov,
 • zaposlenim na področju pridobivanja virov financiranja in podjetniškega financiranja,
 • komercialistom in strokovnim delavcem s področja računovodstva, kontrolinga, notranje revizije in upravljanja s tveganji, ki želijo nadgraditi svoja znanja o obveznicah,
 • zakladnikom v bankah in podjetjih, ki želijo pridobiti nove in drugačne vire financiranja.

Način dela

  Program delavnice ne zahteva znanja ali prakse z izdajo obveznic, so pa izkušnje s tega področja dobrodošle. Delavnica je primerna za tiste, ki bi radi podrobneje spoznali sindiciran način izdaje obveznic. Intenzivno usposabljanje bo priložnost za udeležence, da izboljšajo svoje razumevanje različnih vidikov izdaje obveznic, uporabe repo poslov in novih instrumentov za zavarovanja portfeljev državnih obveznic. Poleg teoretičnih osnov bodo predstavljeni tudi praktični primeri in njihova analiza.

 • Vsebina delavnice

  • Priprava na izdajo obveznic
   • analiza izdajatelja
  • Analiza trga
   • obveznice kot investicija
   • domači trg in Evroobveznice
   • investitorji
   • skrbni pregled poslovanja izdajatelja
   • cena izdaje in premija za tveganje
  • Strukturiranje obveznice
   • tip obveznice
  • Pravna dokumentacija
   • proces priprave dokumentacije
   • prospekt
   • prodajna pogodba med izdajateljem in sindikatom bank (Subscription agreement)
   • borzna kotacija
  • Trženje
  • Cena obveznice ob izdaji in izdaja
  • Financiranje trgovalnega portfelja
  • Repo posli
   • struktura transakcije
   • terminologija
   • kreditno tveganje
   • vrste repo-jev
   • uporaba repo-jev
   • določljivke repo stopnje
  • Posojanje vrednostnih papirjev (Securities lending)
   • koristi od posojanja vrednostnih papirjev
   • razlika v dokumentaciji med posojo vrednostnih papirjev in repo posli
  • Zavarovanje portfelja evropskih državnih obveznic v času dolžniške krize